Nasjonal innsats for røykestopp

Røyking er Norges største helseproblem. Hver uke dør 150 nordmenn av røyking, og nå vil helsemyndighetene samle kreftene til innsats for røykekutt.