Stor hasj-sak for retten i Oslo

En større hasj-sak kommer opp for Oslo tingrett mandag 5. januar.