Røykere vil straffe ulovlig salg

Seks av ti røykere støtter et forslag om å straffe tobakkselgeresom selger til unge under 18 år.