Falsk jurist i må i fengsel

Gulating lagmannsrett har avslått å behandle saken til en tidligere politijurist ved Fjordane politikammer.