Grundig sjekk av olivenolje

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har tatt 40 nye prøver av olivenolje for å undersøke om de inneholder kreftfremkallende stoffer. Foreløpig er det ikke aktuelt å trekke all olivenolje tilbake fra markedet.