Hvor er sosionomene?

Forsker Ivar Brevik etterlyste sosionomopprøret da han foreleste om fattig-Norge for sosionomer og andre fagfolk ved Høgskolen i Stavanger torsdag.