Hard kritikk mot regjeringens jerv-vedtak

WWF Norge retter hard kritikk mot regjeringens vedtak om å oppheve kjerneområdet for jerv i Sør-Norge.