Antall mottaksplasser kan bli halvert

Ifølge regiondirektør Atle Berge i UDI må sannsynligvis halvparten av plassene ved asylmottakene i Rogaland bort før sommeren. Mottak kan også bli nedlagt.