Ap-vedtak om Irak ikke fulgt opp

Regjeringen følger ikke opp Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om Irak-politikken, hevder Ingebreth Forus i Antikrigsnettverket i Stavanger.