Redningshelikoptrene kan bli sivile

Sivile helikopterselskaper er bedt om å konkurrere medLuftforsvaret om driften av redningshelikopterne på Sola iframtiden.