Lovens strengeste straff for ekteparet Orderud

Per og Veronica Orderud ble begge dømt til 21 års fengsel da dommeni Orderud-saken ble lest opp i Hamar Tinghus klokken 14. KristinKirkemo Haukeland ble dømt til 16 års fengsel. Lars Grønnerød fikk18 år.