Slurver med belte i buss

— Påbudet om setebelte i nye busser blir ignorert. Dette kan koste liv, advarer Vegvesenet.