Dagbladet: Jensen én stemme unna å bli kjent skyldig i narkokriminalitet

Eirik Jensen var kun én enkelt stemme unna å bli kjent skyldig også i medvirkning til hasjinnførsel, sier et ikke navngitt medlem av juryen til Dagbladet.

Publisert: Publisert:

Eirik Jensen ble av juryen i Borgarting lagmannsrett frikjent for medvirkning til innførsel av hasj, men kjent skyldig i grov korrupsjon. Senere ble juryens kjennelse tilsidesatt av fagdommerne i lagmannsretten, en beslutning Jensen har anket til Høyesterett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

NTB

En jury i Borgarting lagmannsrett frifant mandag ekspolitimannen for medvirkning til innførsel av hasj, men fant ham skyldig i grov korrupsjon.

I straffesaker må det være bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har begått et lovbrudd for at vedkommende skal bli domfelt, og i en jury med ti medlemmer kreves det minst sju stemmer for en domfellelse.

Et av medlemmene i juryen som frifant Jensen for narkotikakriminalitet, sier mandag kveld til Dagbladet at tvilen var stor rundt dette.

– Det var fire for å frikjenne og seks for å dømme, sier jurymedlemmet, som ifølge avisen var med på hele prosessen i lagmannsretten.

Kilden opplyser også at det var stor tvil rundt spørsmålet om hvorvidt Jensen var skyldig i grov korrupsjon.

– Det var sju for å dømme mot tre for å frikjenne, sier jurymedlemmet, som opplyser at vedkommende ønsker at offentligheten skal vite mer om hva som skjedde bak juryens lukkede dører, selv om juryen i utgangspunktet har taushetsplikt.

Mens det var stor tvil i juryen, var det ingen tvil blant fagdommerne, som mente Jensen utvilsomt var skyldig i medvirkning til narkosmugling og dermed besluttet å tilsidesette juryens kjennelse.

Publisert: