Stabilt arbeidsmarked - færre helt ledige

Antall helt arbeidsledige gikk ned med 700 personer fra november til desember. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var uendret.