Sykehussamarbeid kan gi flerepasientreiser

Pasienter i Midt-Norge må være forberedt påmer reisevirksomhet, går det fram av et forslag til regionalhelseplan for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre ogRomsdal.