Grunn til å rope kraftig varsku

Når en kommune ønsker å bruke flere hundre kroner for å forsikre seg om at hver innbygger får de helsetjenestene de har krav på, er det et klart tegn på at tilliten til det offentlige helsevesenet er svekket.