3 utbyggere kjemper om Stadion

Stavanger kommune kommer til å be distriktets tre største entreprenører, Selmer, Kruse Smith og Aadnøy, om å finregne på kostnader og utbyggingsmulig— heter på Stavanger stadion.