Stengt for trafikk ved jernbanestasjonen i Bergen

Ved Bergen stasjon er det søndag ettermiddag stengt for togtrafikk på grunn av problemer med strømtilførselen.