Uvær stanser flytrafikken ved Bergen lufthavn

Ingen fly får lette eller lande ved Bergen lufthavn på grunn av ekstremværet Nina.