Fri saksførsel mot Tiedemanns

Asgeir Storvand får innvilget sin søknad om fri sakførsel for å saksøke Tiedemanns Tobaksfabrik. Storvand har tidligere fått avslag på søknaden, men Justisdepartementet gjør nå om vedtaket.