Håper å slippe unna storstilt BSE-testing

Norge bruker smutthull i EUs tiltak mot kugalskap og kommer ikke til å fjerne utestet storfe over 30 måneder fra matkjeden.