Stortinget er bekymret over tilstanden i NSB

Det er bekymring i Stortinget over utviklingen i NSB. Kravene til ledelsen er å få togene i rute og gi folk tilbake troen på tog som framkomstmiddel.