By mot land i Høyre

By stod mot land på Høyres landsmøte, etter at Høyre-lagene i storbyene har gått inn for mer penger og flere stortingsrepresentanter til storbyene.