- For lønnsom barnehagedrift i Bergen

Den største private barnehageaktøren i Bergen, Kidsa barnehager, som driver 28 barnehager i Vestlandets hovedstad, hadde i fjor et overskudd på 28 millioner kroner. Nå får de lavere tilskudd.