• Høyspentledningene ved Sollihøgda der et helikopter fra Norsk Luftambulanse styrtet tirsdag, var registrert i Norsk Luftambulanses database. Scanpix

Høyspentledninger var registrert hos Norsk Luftambulanse

Høyspentledningene ved Sollihøgda der et helikopter fra Norsk Luftambulanse styrtet tirsdag, var registrert i Norsk Luftambulanses database.