Regjeringen vil forenkle behandlingen i asylsaker

Fredag la regjeringen fram et forslag i Stortinget om å kutte antall medlemmer i Utlendingsnemnda fra fem til tre personer.