FNs klimapanel: Olje må ligge urørt - forbruket må ned

FNs klimapanel slår i sin tredje delrapport fast at tre firedeler av verdens kull— og oljereserver må bli liggende i bakken, skriver Aftenposten.