• PST-sjef Benedicte Bjørnland.

- Politiet driver mobilovervåking i strid med loven

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet har bevisst unnlatt å varsle tilsynsmyndighetene når de har brukt falske basestasjoner de siste årene.