Vil oppretteholde lytteplikten på nødfrekvens

Kongelig Norsk Båtforbund (KNB) vil opprettholde lytteplikten på VHF-nødkanalen.Forslaget om å fjerne lytteplikten fra år 2005 vil svekke sikkerheten til sjøs sterkt, mener generalsekretær Jan H. Syvertsen i KNB.