Drastiske rutekutt og permitteringer i SOT

Stavanger og Omegn Trafikkselskap (SOT) legger i dag fram et nytt rutehefte med drastiske nedskjæringer av viktige bussforbindelser i Stavanger og Sandnes-distriktet