Frifunnet for utukt

I en enstemmig dom fra Stavanger byrett kritiserer byrettsjustitiarus Olav T. Laake og de to meddommerne både politiet og påtalemyndigheten for sendrektighet.