Forbundsvise oppgjør om to år

Medlemmene i Fellesforbundet kan i 2002 gjennomføre et oppgjør med konfliktrett på «tilnærmet samme måte» som ved oppgjøret i 1998. Det går fram av en uttalelse som tirsdag ble vedtatt av forbundsstyret i det viktige LO-forbundet.