Verneverdig skomaker

Lauget til skomaker Asbjørn Austnes står i fare for å forsvinne. Og han er klar over at enhver lærling kan bli hans konkurrent.