Ingen løfter fra justisministeren

Justisminister Hanne Harlem advarer mot å redusere kravene til bevisbyrde i voldtektssaker, men hun er åpen for å endre injurielovgivningen. Onsdag ble hun overrakt over 3.000 underskrifter fra Aksjon Rettssikkerhet for kvinner.