Fastlåst barnehagekonflikt

Streiken i barnehagene er helt fastlåst, og partene ser ut til å ha vidt forskjellig virkelighetsoppfatning.