Ett av fem Amnesty-dokument reelt

Amnesty International har bekreftet overfor Politiets overvåkingstjeneste (POT) at en femtedel av de dokumentene som Stein Viksveen er anklaget for å ha overlevert til Stasi, er reelle Amnesty-dokumenter.