Realfagshjelp til skoler

Seks videregående skoler i Oslo og Universitetet i Oslo skal nå samarbeide for å bedre elevenes kunnskap i realfagene.