Fylkesmannens framtid i fare

Fylkesmennene er en eksklusiv, men utsatt yrkesgruppe. Dersom det går slik de fleste tror, vil antallet bli kraftig redusert de nærmeste årene.