Høster storm om genmateriale

Ingen politiske partier støtter forslaget om å innføre plikt til å opplyse om gentester når man tegner forsikring. Forslaget avvises politisk og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) kaller det "en krigserklæring".