Uenighet om vernepliktens lengde

Regjeringens forsvarspolitiske utvalg har ikke klart å bli enig om hvor lang militærtjeneste norske vernepliktige skal utføre i framtiden.