Dårlig kvalitet på poteter

Statens Næringsmiddeltilsyn vil ha bedre poteter. Tilsynet truer nå med å bruke regelverket slik at poteter som ikke holder mål kan bli nektet solgt.