Flere med misdannelser på grunn av inngifte

I Oslo blir det hvert år født om lag 20 barn med alvorlige misdannelser. – Dette skyldes at foreldrene er søskenbarn, sier avdelingsoverlege Rolf Lindemann ved Ullevål sykehus.