Hemmelig HV-styrke på oppdrag på Vatne

Siden 1988 har en spesialstyrke i Heimevernet operert i det stille i Rogaland uten at folk flest har hatt kjennskap til avdelingen.