-Det gode laksefisket ikke uventet, sier forsker

– Det gode laksefisket i år er ikke uventet, sier seniorforsker Lars Petter Hansen ved Norsk Institutt for naturforskning (NINA) i Oslo.