Hvem skal sperres inne?

Etter tragedier som i Kristiansand med todrepte småjenter, kommer ropet om å sperre voldsmenn inne. Men hvemskal sperres inne? Og hvem skal vurdere hvem vi skal sette ifengsel eller i sykehusenes sterkavdelinger?