Norge svikter asylsøkerbarn

Norge bryter FNs barnekonvensjon. Det ble konklusjonen da et internasjonalt panel i går tok for seg norsk praksis i forhold til asylsøkerbarn.