Dagspresseutvalget: Ja til øktproduksjonsstøtte, nei til moms

En økning i den direkte pressestøtten på 100millioner kroner og nei til innføring av moms på aviser. Dette erde viktigste forslagene i innstillingen fra det regjeringsoppnevnteDagspresseutvalget.