Teleforbindelsen til Svalbard brutt

All kommunikasjon via telefon og internett til og fra Svalbard er ute av funksjon. Telenor har samlet sin kriseledelse for å løse problemene.