Kan bli 300 færre ansatte i Norsk Kjøtt

Gjennom forskjellige tiltak over hele landet tar Norsk Kjøtt sikte på å kappe kostnader og øke sin inntjening for til sammen 545 millioner kroner fram til 2004.