Riksrevisjonen slår ned på trygdekontor

– Riksrevisjonen har avdekket at hjelpestønad til barn og unge under 18 år kan variere med opp til 60.000 kroner, avhengig av hvilket trygdekontor søkerne hører inn under.